Privaatsuspoliitika

SUPER HOBBY

https://www.super-hobby.ee/  

 

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 1. Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse eesmärkide täideviija on PJB Hobby Sp. z o.o., adrese Ko¼mice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Poola), KMKR kood : PL683-211-47-40, tālr. +48 12-284-83-28, e-post: [email protected] (Müüja).
 2. Isikuandmed on ükskõik milline teave, mida isiku kohta kogutakse või mille alusel isikut on võimalik tuvastada.
 3. Me austame Teie konfidentsiaalsust ja Teie isikuandmete turvalisus on Meie prioriteet. Kasutame vastavaid korralduslike ja tehnilisi meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmed oleksid alati turvaliselt kaitstud ning andmetöötlemise toimingud vastaksid andmekaitsealaste õigusaktide ja Meie sisepoliitika nõuetele.
 4. Kasutame Teie isiklikku info õigusvastase juurdepääsu, kasutamise või avaldamise vältimiseks erinevaid turvalisust tagavaid tehnoloogiaid ja toiminguid
 5. Oleme valinud oma tarnijad hoolikalt ja nõuame, et ka nemad tagaksid Teie andmete konfidentsiaalsuse ja Teie isikliku info turvalisuse.
 6. Olgugi, et teeme kõik endast oleneva teie isikuandmete kaitseks, ei saa andmevahetus läbi interneti olla kunagi täiesti turvaline. Mistahes isikandmete edastamine  toimub Teie omal vastutusel. Kui oleme Teie isikuandmed kätte saanud, järgime rangelt käesolevas Poliitikas ja andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud nõudeid ja võtame kasutusele asjakohased turvameetmeid Teie isikandmetele loata juurdepääsu vältimiseks.
 7. Me võime töödelda Teie kohta alljärgnevaid andmeid:
 1. üldinfo (eesnimi, perekonnanimi, kaupade tarneaadress, kontakttelefon, e-posti aadress) esitatakse vormide täitmisel, kauba või teenuste tellimisel, registreerudes https://www.super-hobby.ee/ kodulehel ja on vajalik meie õiguste ja kohustuste edaspidiseks täitmiseks;
 2. andmed (ostetud kaubad, varasemate tellimuste andmed, makseandmed, kontaktandmed ja muud seotud kanded), mis on ette nähtud kodulehe https://www.super-hobby.ee/    registreeritud kasutajatele esitamiseks;
 3. kodulehe kasutamise andmed, mis on kogutud, kasutades küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis on seotud interneti kasutamisega;

 

 1. ANDMEHALDUSPROTSESS JA KORD

 

 

 1. Peaaegu kõik isikuandmed kogutakse Teie endi käest (näiteks: kirjalikul teel, läbi e-posti, helistades Meie klienditoe numbrile). Ankeediandmed jõuavad Meieni otse Teiepoolse registreerimisankeedi ja Ostuandmete täitmisega.
 2. Käesoleva Poliitika kohaselt võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
 1. isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks.
 2. isikuandmete töötlemine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 3. sikuandmete töötlemine on vajalik Meie või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, täpsemalt Meie majanduslike, äriliste ja rahaliste huvide; klienditeabe ja toodete turvalisuse ning konfidentsiaalsuse kaitseks.
 4. isikuandmete töötlemine Teie nõusoleku alusel.
 1. Informatsiooni Teie kohta kasutame me alljärgnevatel eesmärkidel.

Elektroonilise kaubanduse eesmärgil:

 1. tagamaks, et meie kodulehe sisu oleks esitatud Teile ja jõuaks Teie arvutini kõige tõhusamal viisil;
 2. täitmaks meie omavaheliste lepingutega võetud kohustusi;
 3. et Te saaksite soovi korral kasutada meie interaktiivseid teenuseid;
 4. et identifitseerida ostjat;
 5. et toimetada kaup kohale Teie nimetatud aadressil.
 1. Meie kaupade ja teenuste turunduseesmärkide täitmiseks:
 1. pakkumaks Teile informatsiooni, tooteid või teenuseid, mida soovite meilt saada või mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kui Te ei olnud vastu Teie kontaktandmete sellisele kasutamisele;
 2. juhul, kui Te olete meie klient, võtame Teiega ühendust, kasutades elektroonilisi vahendeid, teavitame Teid kaupadest ja teenustest, mis on sarnased nendega, mida müüdi Teile varem;

 

 1. TEIE ÕIGUSED

 

 1. Teil on õigus:
 1. nõuda informatsiooni Teie töödeldavate andmete kohta;
 2. nõuda Teie isikuandmete parandamist, kui Te isikuandmetega tutvudes tuvastate, et andmed on valed, ei ole põhjalikud ega täpsed;
 3. nõuda isikuandmete kustutamist või peatada andmete töötlemine ja säilitamine, juhul, kui tuvastatakse, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
 4. nõuda meil mitte kasutada ja (või) tühistada Teie andmete kasutamine turunduseesmärgil.
 1. Kui arvate, et andmetöötlemisel rikutakse Teie õigusi ja andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume kõigepealt pöörduda Meie poole. Anname endast kõik, et lahendada Teie taotlused ja kõrvaldada kahtlused ning võimalikud vead. Kui Teid ei rahulda Meie probleemi lahendus või kui leiate, et me ei teosta vajalikke toiminguid kooskõlas Teie soovidega, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutustele, milleks on Eesti Vabariigis Andmekaitse Inspektsioon.

 

 1. ISIKUANDMETE JAGAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

 

Et täita Teie suhtes oma kohustusi, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad Meile teenuseid. Nendeks võivad olla tarnijad, andmebaaside haldusteenuste osutajad, serveriruumi ja pilveteenuste pakkujad, otseseturundusteenuse osutajad , turu-uuringute või ärianalüütika teenuste osutajad jm. Edastame andmetöötlejale ainult nii palju andmeid, kui palju on vaja konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks. Meie palgatud andmetöötlejad võivad töödelda Teie isikuandmeid ainult Meie korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma Meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Meiega sõlmitud kirjalikele lepingutele.

 

 

 1. ISIKUANDMETE PIKAAJALINE SÄILITAMINE

 

 1. Käesolevates tingimustes sätestatud andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja lõppedes hävitame ja/ või kustutame jäädavalt Teie andmed ja muu isikustatud teabe nii pea kui võimalik arvestades mõistliku aega.
 2. Teie andmeid säilitatakse pikema perioodi jooksul juhul, kui see on õigusaktidega nõutud või lubatud või kui see on vajalik muude õigusaktidest tulenevate kohustuse täitmiseks, eelkõige kui:
 1. on põhjendatud kahtlusi seadusvastase tegevuse kohta, mille asjus käib uurimine;
 2. Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse õigeks lahendamiseks;
 3. esinevad muud õigusaktides sätestatud alused.

 

 1. KÜPSISED

 

 1. Küpsis on väike tekstidokument unikaalse identifitseerimisnumbriga, mis edastatakse veebisaidilt inimese arvutisse, et eristada inimese arvutit, brauseri tüüpi ja näha inimese veebitegevust. Kordumatu number tuvastab inimese brauseri iga kord, kui inimene veebisaiti külastab. Küpsiste kogutud teave võimaldab meil tagada teie võimaluse mugavamalt navigeerida, pakkuda teile atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teada meie veebisaidi kasutajate käitumisest, analüüsida suundumusi ja täiustada nii veebisaiti kui ka teie teenust.
 2. Saate valida, kas soovite küpsiseid vastu võtta. Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutisse või muusse terminalseadmesse, saate muuta oma veebibrauseri seadeid ja keelata kõik küpsised või lubada / keelata need ükshaaval. Pange tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada Interneti sirvimise kiirust, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile.
 3. Küpsised jagatakse tüübi järgi:
 1. Seansi küpsis

Seansiküpsist kasutatakse iga kord, kui külastate meie veebisaiti. Kasutame seda tüüpi küpsiseid teie toimingute linkimiseks meie veebisaidil ja iga seansiküpsis kestab ainult seni, kuni brauseri seanss kestab, pärast mida küpsist enam ei kasutata. Iga brauseriseanss algab brauseriakna avamisel ja lõpeb brauseriakna sulgemisel. Pärast meie veebisaidi külastamist kustutatakse kõik seansiküpsised.

 1. Püsiküpsis

Püsiküpsis võimaldab teil meeles pidada oma eelistusi või toiminguid veebisaidil (või erinevatel veebisaitidel). See töötab kauem kui seansiküpsis ja kestab küpsises määratud aja jooksul (see sõltub konkreetsest küpsisest). Seda tüüpi küpsiseid ei kustutata, kui sulgete brauseriakna, ja see salvestatakse teie seadmesse. See aktiveeritakse iga kord, kui külastate veebisaiti, kus see konkreetne püsiküpsis on loodud.

 1. Küpsiste kasutamise eesmärgid:
 1. Funktsionaalsete küpsiste kasutamine ja teenuste osutamine. Küpsised on väga olulised meie veebisaidi ja elektrooniliste teenuste toimimiseks ning tagavad sujuva kasutuskogemuse. Näiteks kui kasutaja seda soovib, ei pea ta iga kord sisselogimisel oma nime, parooli ega muid andmeid sisestama.
 2. Teenuste arendamiseks. Küpsiste kasutamist jälgides saame parandada oma veebisaidi ja elektrooniliste teenuste toimivust.
 3. Kasutamise analüüsimiseks. Kasutame küpsiseid, et koguda statistikat meie veebisaite külastanud kasutajate arvu ja elektrooniliste teenuste kasutamise kohta ning hinnata reklaami tõhusust.
 1. Võite küpsiseid lubada või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid saate muuta oma brauseri seadeid, kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta või saada enne nende salvestamist hoiatussõnumit. Lugege brauseris olevaid juhiseid või lugege lihtsalt nende funktsioonide kohta lisateavet. Lisateavet küpsiste ja nende haldamise kohta leiate sellelt veebisaidilt AboutCookies.org." Kui otsustate küpsistega mitte nõustuda, ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi interaktiivseid funktsioone kasutada.
 2. Andmesubjekti nõusolek ei ole vajalik, kui e-poe veebilehel kasutatakse küpsiseid ostja valitud kaubakorvi moodustamiseks jne.
 3. Küpsiste abil kliendi isikuandmeid ei salvestata.
 4. Teavet ei edastata kolmandatele isikutele vajalike küpsiste salvestamise ajal.
 5. Kasutame kahte küpsiste kategooriat, mida nimetatakse "peamise osapoole" küpsisteks ja "kolmanda osapoole" küpsisteks. Selline kategoriseerimine aitab kindlaks teha, kellel veel on juurdepääs installitud küpsise kogutud teabele.

 

 1. Peamine riigiküpsis

Peamine riigiküpsis on loodud meie endi poolt või loodud meie volitatud teenusepakkujate poolt vastavalt meie tellimusele. Need küpsised aitavad teid paremini tunda ja seansi algusest lahkuda, näiteks võib brauser meelde jätta sellist põhiteavet nagu ostukorvi pandud kaubad, teie kasutajanimi ja eelistatud keel.

 1. Kolmanda osapoole küpsis

Kolmanda osapoole küpsise on loonud mõni muu ettevõte peale meie.

Google (Analytics, AdSense, Ads, Search Console)

 

See poliitika versioon kehtib alates 15.04.2023.

 

 

 

 

Tagasi